parhaat kotisivut

Mistä hyvät ja edulliset kotisivut?

Mistä löytää sinulla sopivimmat, hyvät ja edulliset kotisivut parhaalla mahdollisella hinta-laatu suhteella? Miten välttää pahimmat sudenkuopat? Mitä ominaisuuksia kotisivuillesi tarvitsisit ja miksi? Tarjontaa on todella paljon ja hintahaitari on todella laaja, joten moni kotisivuja harkitseva yrittäjä tai yksityishenkilö on varmasti hämillään siitä, mistä ja minkälaiset kotisivut kannattaisi tilata. Tämän kirjoituksen on tarkoitus vastata kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin ja auttaa lukijaa kiertämään kotisivumarkkinoiden pahimmat sudenkuopat. Jos kotisivujen käsitteet eivät ole vielä tuttuja, aloita ottamalla kotisivujen käsitteet haltuun.

Kotisivumarkkinoilla tarjontaa on hyvin paljon. Löytyy esimerkiksi erilaisia kotisivukone-palveluita, joiden avulla voit valita kotisivuillesi jonkin valmiin layout-teeman, jonka pohjalta kotisivusi sitten generoidaan. Useimmiten näissä tapauksissa käyttäjät eivät pääse muokkaamaan kotisivujensa sisältöä jälkeenpäin ja joutuvat maksamaan kotisivuistaan kuukausittaisen maksun kotisivukone-palvelun kehittäneelle yritykselle. Tämän lisäksi kotisivuja kehitetään mm. WordPress-pohjaisina jonkin valmin teeman pohjalta tai uniikkina täysin räätälöitynä asiakkaiden tarpeiden mukasesti joko WordPress-pohjaisena, jonkin muun sisällönhallintajärjestelmän päälle kehitettynä tai staattisina sivuina ilman sisällönhallintajärjestelmää.

Tässä kirjoituksessa pureudutaan mm. siihen, mitä vaihtoehdoista kannattaisi missäkin tilanteessa harkita. Tässä kirjoituksessa on pyritty kategorisoimaan erilaisia ratkaisumalleja ja hintaluokkia puhtaasti kirjoittajan kokemuksen pohjalta – varmasti näistä kategorioista ja hintaluokista eroavia ratkaisuja ja ratkaisumalleja löytyy myös paljon sekä markkinat muuttuvat nopeasti, joten siksipä tämän kirjoituksen tarkoituksena onkin ensisijaisesti auttaa lukijaa hahmottamaan tämän hetken kotimaisten kotisivumarkkinoiden trendejä isomassa kuvassa, jonka jälkeen hänen on toivottavasti helpompaa hahmotella omia tarpeitaan peilaamalla niitä aiemmin oppimaansa.

Kehittämisstrategiat/ratkaisumallit voidaan karkeasti jakaa seuraaviin kategorioihin:

1. Kotisivukoneella generoidut kotisivut

2. Valmiin teeman pohjalta kehitetyt kotisivut

3. Uniikit, räätälöidyt kotisivut

Tämän lisäksi kotisivut voivat olla joko staattiset tai dynaamiset. Dynaamisesti kotisivut ovat muokattavissa sisällönhallintajärjestelmän avulla, kun taas staattisia kotisivuja voi muokata ainoastaan ohjelmakoodia muuttamalla. Uniikilla tarkoitetaan tässä kirjoituksessa kehityshetkellä uniikkia layoutia, ainakin siinä mielessä, että sellaisen kehittäjä ei ainakaan tarkoituksella ole kopioinut layoutia mistään. Toki melkeimpä jokaisessa layoutissa on joitakin yleisiä elementtejä, mutta kokonaisuus saattaa silti olla uniikki.

Kotisivuthan voi tehdä itsekin maksutta jos osaa, mutta tässä kirjoituksessa käsitellään pääasiassa tilannetta, jossa kotisivut halutaan tilata ulkopuoliselta tekijältä. Missä tilanteessa kotisivujen itsenäistä kehitystä voisi sitten suositella? No ainakin sellaisessa tilanteessa, jossa tekijällä on siihen tarvittava tekninen osaaminen sekä tarpeeksi aikaa. Jos tavoitteena on hankkia yksinkertaiset kotisivut, joissa on ainoastaan yrityksesi/palvelusi perustiedot ja layoutiksi kelpaa jokin valmis WordPress-teema eikä tarvita kummoisempaa tehokkuutta ja hakukonenäkyvyyttä, on kotisivut mahdollista toteuttaa ilman suurempaa teknistä osaamista vaikkapa asentamalla itse WordPress ja valitsemalla siihen jokin mieleisensä teema.

Jos WordPress:in käyttö ei ole tuttua, saattaa WordPress:in opetteluun, layoutin säätöön ja sisällön tuottamiseen mennä niin paljon aikaa, että on järkevämpää tilata kotisivut ulkopuoliselta tekijältä. Siinä vaiheessa kun kotisivuille tarvitaan räätälöintiä, kustomoituja ominaisuuksia tai parempaa hakukoneoptimointia, tarvitaan usein viimeistään ammattilaisen apua. Se mistä kotisivut kannattaisi tilata, riippuu hyvin paljon tarpeistasi. Käydään seuraavissa kappaleissa tarkemmin läpi erilaisia tarpeita ja ratkaisujamalleja sekä sitä, missä tilanteessa mitäkin ratkaisumallia voisi vaikkapa harkita. Kerron myös kirjoituksessa mielestäni pahimmat sudenkuopat kotisivumarkkinoilla ja miten niitä kannattaisi pyrkiä välttämään.

 

Kotisivukone-ratkaisut

Aloitetaan ensin kotisivukoneista, koska ne vaikuttavat pika vilkaisulta edullisimmalta ratkaisulta vaikka eivät sitä usein loppupeleissä edes ole. Kotisivukoneella toteutetettujen kotisivujen alin hintaluokka on n. 50-200 euroa  (+ ALV) / vuosi. Mitä tähän hintaluokkaan sitten saa? Kotisivukoneet loistaa siinä, että useimmiten hintaan kuuluu domain-nimi ja kotisivutila eli jokin webhotelli-palvelu. Tämä webhotelli-palvelu sattuu vain hyvin usein olemaan tässä hintaluokassa ominaisuuksiltaan todella heikko – sallittu kuukausiliikenne on rajoitettu hyvin pieneksi sekä tallennustilaa ja sähköpostitilejä on hyvin vähän.

Toinen ongelma tämän hintaluokan kotisivukone-ratkaisuissa saattaa hyvinkin piillä domain-nimessä. Kotisivukoneet liittävät usein domain-nimeesi yrityksensä nimen, jolloin kotisivujesi URL eli selaimen osoiterivillä näkyvä kotisivujesi osoite ei näytä ammattimaiselta. Kolmas ongelma voi löytyä layoutista, joka on monissa tämän hintaluokan tapauksissa hyvinkin askeettinen/vanhahtava ja neljäs ongelma sisällönhallinnasta, jota ei useimmiten ole tarjolla ollenkaan. Et siis pääse useimmissa tapauksissa muokkaamaan sivujesi sisältöä ollenkaan. Kannattaa myös varmistaa, että kotisivut ovat responsiiviset (kts. 5. Sudenkuoppa).

Seuraavassa hintaluokassa eli  n. 200 euroa (+ ALV) / vuosi  ja siitä ylöspäin tarjottavien webhotelli-palveluiden ominaisuudet alkavat usein olla jo paremmalla tasolla. Tässä hintaluokassa kannattaa tosin miettiä, onko järkevää enää tilata kotisivut kotisivukoneella kehitettynä, kun saat itse tilattua oman domain-nimen ja webhotelli-palvelun asiallisilla ominaisuuksilla varustettuna yht. alkaen 40 euroa / vuosi?  Esim. viidessä vuodessa kotisivukoneella tehtyjen kotisivujen kokonaishinnaksi on muodostunut jo 1000 euroa (+ ALV) ja niiden kokonaishinta kasvaa jatkuvasti.

Kotisivukonepaketteja voisi harkita ehkä silloin jos tarvitset yksinkertaiset kotisivut mahdollisimman edullisesti ja jos et tarvitse juurikaan hakukonenäkyvyyttä tai et osaa/kerkiä itse toteuttaa WordPress-pohjaisia sivuja ilmaisella teemalla ja silloin kun yritystoimintasi sekä liikenne sivustollasi on hyvin pienimuotoista. Tällainen tilanne on kuitenkin mielestäni ominaisempi esim. pienelle yhdistykselle tai sivutoimiselle yrittäjälle entä kuin päätoimiselle yrittäjälle, varsinkin jos yritys haluaa kasvattaa toimintaansa.

Hakukoneet ovat kuitenkin erittäin tärkeä kanava hankkimaan yritykselle myyntiä, asiakkuuksia ja kasvua – joita yritykset yleensä juurikin pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon. Moderni ja tyylikäs ulkoasu kertoo myös paljon yrityksesi brändistä, antaa yrityksestäsi positiivisen ensivaikutelman ja herättää positiivisia mielikuvia asiakkaissasi – ostopäätös voi  joskus olla pienestä kiinni ja nämä seikat saattavat hyvinkin muodustua ratkaiseviksi tekijöiksi potentiaalisten asiakkaidesi mielissä ja saada heidät joko kallistumaan yrityksesi tuottamien palvelujen puoleen tai siirtymään sivustoltasi muualle.

 

1. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivukoneella tehdyt halvat kotisivut, joiden ominaisuudet ja mukana tulevan webhotelli-palvelun ominaisuudet eivät riitä tarpeisiisi.

2. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivukoneella tehdyt kotisivut tarpeeksi hyvällä webhotelli-palvelulla varustettuna ja ajattelet hinnan olevan pieni, vaikkakin todellisuudessa kotisivujesi hintalappu kasvaa joka vuosi ja sen summa on jo alle viidessä vuodessa suurempi kuin mitä uniikit tarpeidesi mukaisesti räätälöidyt kotisivut joissa on huomattavasti paremmat ominaisuudet maksaisivat.

3. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivukoneella tehdyt kotisivut ja ”kaupan päälle” saat  kotisivukoneen nimen roikkumaan kotisivujesi domain-nimessä.

4. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivut ilman sisällönhallintaa. Aina sisällönhallintaa ei tarvita tai edes haluta, mutta minusta se on vain pelkkää plussaa jos kotisivusi on kehitetty siten, että pääset halutessasi muokkaamaan niideen sisältöä helposti koskematta ollenkaan koodiin ja parhaassa tapauksessa saat vielä ilmaista opastusta sisällönhallintajärjestelmän käyttöön.

5. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivut, jotka eivät ole responsiiviset. Yli puolet webbisivuliikenteestä tapahtuu mobiililaitteilla ja responsiivisesti kehitetyt kotisivut näkyvät huomattavasti paremmin hakukoneissa kuin sellaiset, joita ei ole kehitetty responsiivisiksi.

 

Valmiit ja kustomoidut ratkaisut

Jatketaan ratkaisuilla, joissa WordPress-pohjaiset kotisivut toteutetaan asiakkaalle jonkin tietyn teeman pohjalta. Nämäkin ratkaisumallit voidaan jakaa vielä valmiisiin ja kustomoituihin ratkaisuihin. Kutsun valmiiksi ratkaisuksi sellaista, että asiakkaalle asennetaan jokin valmis WordPress-teema, jota ei kustomoida ollenkaan. Kustomoiduksi ratkaisuksi kutsun taas sellaista, että asiakkaalle asennetaan jokin valmis WordPress-teema, jota kustomoidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Valmiissa tai lievästi kustomoiduissa ratkaisuissa kotisivujen hinnat lähtevät n. 200-500 euroa (+ ALV) hintaluokasta ja maksu on kertaluontoinen. Vuosittain maksettavaksi jää toki maksu domain-nimestä ja webhotelli-palvelusta. Ominaisuudet on yleensä karsittu minimiin – hakukoneoptimointia, suorituskyky-optimointia, kävijäseurantaa ja kustomointia ei juurikaan ole, sisältösivujen määrä on rajattu minimiin ja maksutonta opastusta käyttöön ja käyttöönottoon ei yleensä ole tarjolla.

Toisinaan näissä ratkaisuissa kotisivut eivät ole responsiiviset ja esim. hakukoneoptimointina näissä ratkaisuissa on usein korkeintaan hakukoneoptimointi-lisäosan (useimmiten WordPress:in Yoast-lisäosan) asennus asiakkaalle. Se ei vielä paljoa nosta sivustosi näkyvyyttä hakukoneissa, enkä kutsuisi sitä hakukoneoptimoinniksi alkuunkaan.  Tämän hintaluokan kotisivuja voin suositella, jos haluat yrityksellesi yksinkertaiset portfolio-tyyppiset kotisivut yleisellä perusmuotoisella layoutilla, ilman kummoisempaa hakukonenäkyvyyttä ja ilman kummoisempia ominaisuuksia, ohjeistuksia ja kustomointeja.

Seuraavassa hintaluokka eli 500 eurosta (+ ALV) ylöspäin ominaisuuksissa mukaan tulee usein ominaisuuksia kuten kevyt hakukoneoptimointi, kustomointi, kävijäseuranta, opastusta käyttöönottoon yms. Tällaisia ratkaisuja voisin suositella aina n. 600 euroon (+ ALV) asti jos suht simppelit ominaisuudet ja yleinen perusmuotoinen layout sekä vähäinen sisältösivujen määrä riittävät.

Tästä päästäänkin mielestäni kotisivumarkkinoiden suurimpiin sudenkuoppiin – tällaisista ratkaisuistakin saatetaan pyytää jopa useita tuhansia euroja! Pyytäähän saa aina, mutta kannattaako maksaa? Ymmärrän, että hienoihin mainospuheisiin on helppo langeta ja valita nopeasti se ensimmäisenä vastaan tuleva kehittäjä – onhan yrittäjällä paljon muitakin kiireitä, mutta näkemällä hieman vaivaa ja kilpailuttamalla tekijät päästäisiin useimmiten huomattavasti parempaan hinta-laatu suhteeseen ja säästettäisiin parhaissa tapauksissa jopa useita tuhansia euroja.

Hienolla mainospuheella en nyt tarkoita tässä sellaista, jossa tarjotaan oikeasti laadukkaita ratkaisuja reiluun hintaan, vaan enemmänkin sellaista, jossa pyritään myymään jotain hieman paremmassa paketissa kun se todellisuudessa onkaan. Joissakin tapauksissa ongelmaksi saattaa myös muodostua kehittäjien teknisen osaamisen puute jos huomaatkin myöhemmässä vaiheessa tarvitsevasi kotisivuillesi tai niiden hallintaan vaikkapa jotakin toteutukseltaan haastavampaa custom-ominaisuutta, johon ei löydy helposti sopivaa WordPress-lisäosaa.

 

6. Sudenkuoppa: Ylihinnoitellut kotisivut

7. Sudenkuoppa: Huono hinta-laatu suhde

8. Sudenkuoppa: Hienoihin mainospuheisiin lankeaminen

9. Sudenkuoppa: Kilpailuttamisen unohtaminen ja ensimmäisen vastaan tulevan kehittäjän valinta

10. Sudenkuoppa: Valitset kotisivuillesi kehittäjän, jolla ei ole teknistä osaamista toteuttaa sivustollesi tai siihen integroituun sisällönhallintajärjestelmään myöhemmässä vaiheessa tarvitsemiasi ominaisuuksia

 

Räätälöidyt ja uniikit ratkaisut

Räätälöitynä ja uniikkina ratkaisuna käsitän sellaiset ratkaisut, joissa asiakkaalle luodaan täysin uusi, muiden sivustojen layouteista eroava layout asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Kustomoitua layoutia tituleerataan usein myös räätälöidyksi ja/tai uniikiksi layoutiksi. Itse en näkisi sitä sellaisena, mutta kieltämättä on vaikeaa määrittää rajaa milloin layout on kustomoitu ja milloin se on räätälöity/uniikki – kyseessä on veteen piirretty viiva. Onhan kustomoitu layout:kin tavallaan ainakin osittain räätälöity asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja se voi olla myös uniikki, mutta kustomoiduissa ratkaisuissa asiakkaalle tehdään kotisivut valmiin WordPress-teeman pohjalta johon yleensä tehdään vain hyvin pieniä kustomointeja – varsinkin mitä pienempi hintaluokka on kyseessä, sitä vähemmälle kustomoinnit tuppaavat jäämään ja kustomointia saatetaan jopa pyrkiä laskuttamaan tuntihintaisesti asiakkaalta.

Täysin asiakkaan tarpeiden pohjalta räätälöidyt uniikit layoutit maksavat oikeutetusti enemmän kuin valmiit tai kustomoidut layoutit – ovathan ne täysin tarpeidesi mukaisesti räätälöity. Toki se, että layout on täysin räätälöity ja uniikki ei vielä suoraan tarkoita sitä että se olisi välttämättä aina parempi kun vaikkapa valmis tai kustomoitu layout. Tyylikkäitä ja moderneja valmiita sekä kustomoituja layoutteja on netti pullollaan. Ja se, että mikä näyttää toisesta tyylikkäältä ja modernilta ei välttämättä näytä siltä toisesta – makuasioista on vaikea kiistellä.  Minun makuuni räätälöityjä ja uniikkeja kotisivuja löytyy laadultaan aivan laidasta laitaan tyylikkäistä vähemmän tyylikkäisiin ja hinnaltaan reiluista selkeästi ylihinnoiteltuihin.

Yleensä räätälöityjen uniikkien kotisivujen hinnat lähtevät n. 600 eurosta (+ALV) ylöspäin. Hinta toki riippuu myös siitä, mitä ominaisuuksia haluat kotisivuillesi. Taas liikutaan kuitenkin sudenkuoppien 6-9 vaaravyöhykkeellä – sellaisista kotisivuista saatetaan pyytää useita tuhansia euroja, jotka voisi saada muualta alle tuhannella eurolla. Hieman alle tuhannen euron budjetilla (600-1000 euroa + ALV) saakin jo päteviä kotisivupaketteja joissa on räätälöity ja uniikki layout, toimiva hakukoneoptimointi ja kattavat ominaisuudet, layoutin kanssa hyvin yhteen toimiva sisällönhallintajärjestelmä sekä opastus sen käyttöön ja sivuston hallintaan. Kalliimman hinnan oikeuttaa ainakin se, jos sivustolle tulee lisäominaisuuksia sekä esim. se, jos sivustolle tehdään laadukas hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimoinnin suhteen kannattaakin olla tarkkana ja selvittää kehittäjältä mitä kaikkea siihen kuuluu. Jos vaikkapa jollakin kehittäjällä on paljon blogikirjoituksia hakukoneoptimoinnista, ei se välttämättä tarkoita automaattisesti sitä, että asiakkaille käytännössä tehtävä hakukoneoptimointi olisi hinta-laatu suhteeltaan sen parempaa kuin vaikkapa sellaiselta kehittäjältä tilattuna, jolla blogikirjoituksia hakukoneoptimoinnista ei ole.

Hakukoneoptimointi ei ole rakettitiedettä, mutta se on erittäin tärkeää, koska mitä korkeammalla sijalla sivustosi on hakutuloksissa,  sitä todennäköisemmin potentiaaliset asiakkaasi löytävät sivustollesi ja päätyvät asiakkaiksesi. Karkeasti ottaen hakutuloksissa ensimmäisenä näkyvä kerää yli 30% , kolmen parhaan joukossa näkyvä yli 60%  ja kymmenen parhaan joukossa näkyvä yli 95% vierailijoista.  Ymmärrän toki, että ummikolle on hankalaa arvioida tehtävän hakukoneoptimoinnin laadukkuutta, mutta jos sijoitat sen selvittelyyn muutamankin tunnin aikaa, saatat säästää satoja ellet jopa tuhansiakin euroja.

 

11. Sudenkuoppa: Et välitä hakukoneoptimoinnista tai et kilpailuta sitä. Muutaman tunnin perehtymisellä aiheeseen ja kysymällä potentiaalisilta kehittäjiltä heidän tarjoamansa hakukoneoptimoinnin laajuudesta viisastuu jo paljon

12. Sudenkuoppa: Liian rajattu sisällönhallinta. Et voi luoda sisällönhallintajärjestelmällä esimerkiksi uusia sivuja

13. Sudenkuoppa: Tilaat kotisivut ennen kuin tiedät miltä ne näyttävät. Älä osta sikaa säkissä vaan pyydä kehittäjältä luonnos tai esimerkki sivuista ennen kuin tilaat ne!

14. Sudenkuoppa: Et pääse seuraamaan kotisivujesi kehitystä ja vaikuttamaan kotisivujesi kehitysprosessiin helposti, jolloin lopputulos saattaa olla jotain aivan muuta kun toivoit sen olevan

15. Sudenkuoppa: Et saa maksutonta opastusta kotisivujesi hallintaan ja käyttöönottoon

 

Viimeisimpänä, muttei vähesimpänä käsitellään kotisivut, jotka on toteutettu jonkin custom backendin, esim. sisällönhallintajärjestelmän päälle. Usein nämä ovat täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityjä projekteja, joissa ulkoasun toteuttaa graafikko tai mainostoimista ja frontti- sekä backend ohjelmoinnin jokin ohjelmistotalo. Suosittelisin tällaisia ratkaisuja sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaalla on isompi budjetti ja halutaan käyttöön vaikkapa juuri tietynlainen sisällönhallintajärjestelmä tietynlaisine ominaisuuksineen, joita asiakas tarvitsee ja on oppinut käyttämään ja joiden kehitys WordPress:in päälle olisi asiakkaalle vaivalloisempaa tai kalliimpaa.

Osaava kehittäjähän voi myös räätälöidä WordPress-sisällönhallintojärjestelmän toimimaan täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Jos tarvitset räätälöityjä ominaisuuksia sisällönhallintajärjestelmään suosittelen ottamaan kilpailutukseen mukaan myös sellaiset kehittäjät, jotka osaavat räätälöidä WordPress-hallintaa. Tällaisilta kehittäjiltä kannattaa myös ehdottomasti kysyä tarjous – saatat yllättyä, kuinka hyvän tarjouksen saat. WordPress:iin on kuitenkin saatavilla valtavan paljon kehitystä nopeauttavia lisäosia ja harjaantunut WordPress-kehittäjä voi toteuttaa monimutkaisiakin räätälöityjä ratkaisuja edullisesti ja nopeasti.

Useissa WordPress-pohjaisissa ratkaisuissa ongelmana on liian rajattu sisällönhallinta. Asiakkaan ei esimerkiksi anneta luoda uusia sivuja siinä pelossa, että asiakas voi luoda vahingossa layoutiltaan rikkinäisen sivun. Sivujen määrällä pyritään myös  rahastamaan – toisaalta ihan perustellusti jokainen räätälöity sivu maksaakin enemmän, mutta jos käyttäjä ei pysty luomaan sisällönhallintajärjestelmän avulla uusia sivuja edes muutamalla sivupohjalla ja jos jokaisesta uudesta sivusta joutuu maksamaan itsensä kipeäksi niin se on mielestäni asiakkaan näkökulmasta suuri sudenkuoppa.

Mielestäni eräs sudenkuoppa on myös kotisivujen tilaaminen ennen kuin on nähnyt mitään esimerkkiä tai luonnosta siitä, miltä ne tulisivat näyttämään. Sudenkuopaksi luokitelisin myös sen, jos kotisivujen kehitystä ei pääse seuraamaan verkon yli reaaliaikaisesti sekä vaikuttamaan kotisivun kehitysprosessiin helposti ja ketterästi, vaikkakin harva kotisivujen kehittäjä tarjoaa tätä varten mitään palvelua tai muutakaan kovin läpinäkyvää ratkaisua. Vältettäväksi sudenkuopaksi luokittelisin myös sen, jos tilaamasi kotisivupakettiin ei kuulu minkäänlaista maksutonta opastusta kotisivujesi hallintaan ja käyttöönottoon.  Hyvä ratkaisu on esimerkiksi verkon yli jaettavat selkeät ja kattavat opasvideot, joiden avulla asiakas pääsee sinuiksi kotisivujensa hallinnoinnin kanssa.

 

Mitä ominaisuuksia tarvitset kotisivuillesi?

Tähän osaat varmasti valita parhaiten itse, mutta muutamia suosituksia ja perusteita suosituksilleni voin antaa.

Suosittelen lähes joka tapauksessa responsiivisia sekä suorituskyky- ja hakukoneoptimoituja kotisivuja, joihin kehitetään uniikki, asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöity layout. Useimmissa tapauksissa suosittelen myös kotisivuille yhteydenottolomaketta. Yhteydenottolomakkeen avulla potentiaalinen asiakkaasi voi ottaa sinuun yhteyttä helposti ja nopeasti sekä pystyt samalla keräämään asiakkaalta tarvitsemasi yhteystiedot. 1-6 räätälöityä sisältösivua on useimmissa tapauksissa riittävästi, jos käyttäjälle on annettu mahdollisuus luoda WordPress-hallinnasta itse niin paljon sisältösivuja kun hän haluaa.

Somenappien integrointia suosittelen jos yrityksellä on käytössään some-kanavia (jos ei ole, niin useimmissa tapauksissa suosittelen niiden ottamista käyttöön). Suosittelen sivukartan lisäystä (XML-pohjaisena ja vaikkapa sivuston alaosaan eli footeriin liitettyinä linkkeinä) mm.  siksi, koska se parantaa hakukonenäkyvyyttä ja  sivuston käytettävyyttä esim. mobiililaitteilla. Google-kartan upotusta suosittelen siinä tapauksessa, jos yritykselläsi on jokin käyntiosoite, johon halutaan ohjata asiakkaita. Blogia suosittelen siinä tapauksessa, jos tilaajalla on aikaa ja intoa sellaista kirjoittaa. Blogin kautta sivustolle voi saada lisää kävijävirtaa sekä hakukonenäkyvyyden kannalta tärkeitä ulkoisia (ja vähemmän tärkeitä sisäisiäkin) linkityksiä.

Lopuksi

Jaksoitko lukea tänne asti? Jos, niin kiitoksia mielenkiinnostasi! Toivottavasti kirjoitukseni herätti ajatuksia ja toivottavasti siitä on apua kotisivujesi ostopäätöksessä. Jos haluat tutustua tarkemmin tarjoamiimme kotisivuratkaisuihin, löydät niistä tietoa Palvelut-sivultamme. Sivusto, joilla nyt vierailet on omin kätösin kehitetty alunperin uniikkina ja räätälöitynä (vaikka toki näin perinteisen layoutin kaltaisia ratkaisuja mahtuu maailmaan paljon) WordPress-sisällönhallintajärjestelmän päälle. Jos tarvitset muuta lisätietoa, lähetä meille vaikkapa viesti osoitteeseen: yhteys@revonsoft.com.

REVONSOFT BLOGI

Blogimme tarkoituksena on jakaa lukijoille tietoa ajankohtaisista asioista sekä antaa ohjeistusta mm. teknisistä asioista sekä tarjoamistamme palveluista.

KATEGORIAT