hakukoneoptimointi

Kotisivujen hakukoneoptimointi - 10 vinkkiä

Haluaisitko saada yrityksellesi paremman näkyvyyden Googlen hakutuloksissa, mutta et aivan tiedä miten onnistuisit siinä? Mikä on SEO ja mitä hakukoneoptimointi tarkoittaa? Miksi kotisivusi tai blogisi ei näy Googlessa ollenkaan? Mm. näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tässä blogikirjoituksessa. Google määrittelee sivustosi näkyvyyden hakutuloksissa yli 200 eri arvoisen kriteerin perusteella. Joillakin näistä kriteereistä on valtavan suuri painoarvo ja joillakin hyvin pieni. Google muuttelee käyttämiään kriteereitä ja niiden painoarvoja eikä halua paljastaa niitä julkisesti. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että hakukoneoptimoinnissa keskitytään isoimman painoarvon kriteereihin. Osaava hakukoneoptimoija tietää mihin asioihin kannattaa keskittyä enemmän ja mihin vähemmän.

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) ei ole rakettitiedettä ja hyvän hakukonenäkyvyyden saavuttaminen uudelle yritykselle varsinkin kovasti kilpaillulla allalla ei ole helppoa, koska se vaatii paljon tietoa, aikaa, vaivaa ja kärsivällisyyttä – mutta se on silti ihan mahdollista tehdä. Melko uudetkin kotisivut on mahdollista saada korkealla hakukonetuloksissa jopa kilpaillulla allalla kunhan sivuston hakukoneoptimointi tehdään oikein. Aivan kuten kotisivutkin, voit tehdä hakukoneoptimoinnin itse tai antaa ammattilaisen tehdä sen puolestasi. Ellet ole kokenut hakukoneoptimoija, valitsemalla pätevä ammattilainen tekemään SEO-optimointi puolestasi, säästät todennäköisesti melko paljon rahaa pitkässä juoksussa ja kasvatat selkeästi yrityksesi myyntiä verrattuna siihen, että tekisit SEO-optimoinnin itse.

Hyvä hakukoneoptimoija tekee huomattavan paljon hakukonenäkyvyyttä parantavia toimenpiteitä sivustollesi ja osaa ottaa kotisivujen kehitystyössä huomioon hakukonenäkyvyyden kannalta relevantit aspektit. Älä siis tyydy koskaan esimerkiksi sellaiseen vastaukseen hakukoneoptimoijalta tai kotisivujesi kehittäjältä, että Yoast-lisäosan asennus WordPress-pohjaisiin sivuihisi tarkoittaisi hakukoneoptimointia. Kyseessä on hyvä lisäosa, mutta vain pieni hiekanmurunen isossa hakukoneoptimoinnin hiekkalaatikossa. Monilla uusilla yrittäjillä kukkaronnyörit ovat kuitenkin ymmärrettävästi tiukilla, jolloin hakukoneoptimointia saatetaan päätyä tekemään itse. On tilanteesi mikä tahansa – tästä blogikirjoituksesta voit vapaasti napata SEO-vinkkimme talteen!

Käydään ensiksi läpi muutamia hakukoneoptimointiin liittyviä termejä. Jos yleisesti kotisivuista puhuttaessa käytetyt käsitteet eivät ole vielä hallussa, kannattaa aloittaa lukemalla aiempi blogikirjoituksemme aiheesta. Hakutulossivusta, jolle hakutulokset listautuvat käytetään usein lyhennettä SERP (Search Engine Results Page). Puhuttaessa hakukoneoptimoinnista, eräs usein käytetty termi on SEM (Search Engine Marketing), joka tarkoittaa hakukonemarkkinointia, jossa usein käytetään Google Ads työkalua, jonka avulla kotisivuille voidaan ostaa parempaa näkyvyyttää Googlen hakukonetuloksissa.

Hakukonemarkkinoinnin yhteydessä eräs yleisesti käytetty termi on ROI (Return on Investment). ROI kertoo markkinointitoimiesi hyötysuhteen ja se lasketaan kaavalla ((x – y) / y) * 100%, jossa x on investoitu raha ja y saavutettu lisämyynti. ROI:ta voidaan hyödyntää esim. markkinointikampanjanjoiden onnistumisen arvioinnissa.

Hakutuloksia, jotka eivät ole mainoksia, kutsutaan orgaanisiksi hakutuloksiksi. Epäorgaanisen hakutuloksen eli mainoksen erottaa orgaanisesta ”Mainos”- tai ”Ad”-teksti hakutuloksen edessä. Teksti riippuu Googlen hakuasetuksiin asetetusta kielestä. Hakukoneoptimoinnissa keskitytään käytännössä aina ainoastaan Googleen, koska Suomessa yli 97% hakukone hauista tehdään Googlella. Orgaaninen näkyvyys on erittäin tärkeää – siitä ei tule lisäkuluja ja se tuo jatkuvasti uusia potentiaalisia asiakkaita kotisivuillesi. Silti yllättävän iso osa sivustoista ei saa ollenkaan orgaanista liikennettä:

 

miksi kotisivut ei näy googlessa

Hakukoneoptimointi voidaan karkeasti jakaa kahteen alaluokkaan, sivuston sisäiseen optimointiin (On page SEO) ja sivuston ulkoiseen optimointiin (Off page SEO). Sivuston sisäiseen optimointiin kuuluu mm. avainsana-analyysi, sisällön optimointi, suorituskyvyn optimointi, sisäiset linkitykset, jäsennellyt tiedot ja käytännössä kaikki sivuston ulkoiseen optimointiin kuulumaton. Sivuston ulkoiseen optimointiin kuuluu mm. linkkiprofiilin rakennus, takaisinlinkitykset, sivutunnuksen autoritäärisyys (domain authority) ja vierailijablogikirjoitukset (guest blogging).

1. Tee avainsana-analyysi

Avainsana-analyysi eli hakusanatutkimus on yksi tärkeimmistä asioista joka kannattaisi tehdä, jotta kotisivuille saataisiin mahdollisimman hyvä orgaaninen näkyvyys Googlen hakukonetuloksissa. Hakusana on avainsanan synonyymi. Avainsanasta puhutaan yleensä yksikössä, vaikka sillä useimmiten tarkoitetaan yksi- tai useampisanaista tägiä/hakusanalauseketta kuten esimerkiksi ”avainsanojen analysointi”. Avainsana-analyysin keskeisiä asioita ovat mm. avainsanojen kartoitus, avainsanojen valinta, optimointistrategian luonti, sisällön luonti ja avainsanojen upotus sisältöön.

Hyvä hakukoneoptimointi rakennetaan aina avainsana-analyysin pohjalta. Jotta saavutettaisiin hyvä näkyvyys hakukoneissa se on kriittisen tärkeää tehdä kunnolla. Miksi? Ajatellaampa esimerkiksi kahta yrittäjää, joista kumpikin on luomassa yritykselleen uusia kotisivuja. Kummallekin yrittäjälle on kriittisen tärkeää näkyä hakutuloksissa korkealla ja yrittäjät toimivat melko kilpaillulla alalla.

Yrittäjä 1 tekee hakusanatutkimuksen ennen kotisivujen ja sisältöjen luontia. Sivuja ja niiden sisältöjä kirjoittaessaan hän viljelee avainsanatutkimuksesta löytämiään tärkeitä hakusanoja sopivissa määrin luomilleen sivuille. Yrittäjä 2 taas ei tee avainsanatutkimusta ollenkaan, vaan luodessaan kotisivuja ja niiden sisältöjä kirjoittaa sisällöt mututuntumalta keksimillään sanoilla ja lauseilla.

Miksi yrittäjän 2 kotisivut eivät näy hakukonetuloksissa, mutta yrittäjän 1 kotisivut näkyvät? Siksi, koska sivustoja rankkaamassa eli laittamassa paremmuusjärjestykseen on kone, tässä tapauksessa Googlen hakukone. Kone tekee aina päätöksensä perustuen sille syötettyyn logiikkaan, parametreihin, paino-arvoihin ja kriteereihin, eikä Google kaikkine teko-älyineenkään ole ihmismielen veroinen ajattelija eikä tässä asiassa mikään poikkeus.

Sisältö joka on tuotettu miellyttämään Googlen hakukonelogiikkaa tuottaa paremman hakukonenäkyvyyden kuin samasta aiheesta summanmutikassa tuotettu sisältö. Google näkee relevantimpana sellaiset kotisivut joissa haetut hakusana toistuvat tarpeaksi useasti sopivalla tiheydellä kuin sellaiset sivustot, joissa hakusana toistuu liian harvoin tai liian usein. Yleisin virhe minkä sisällöntuottaja tässä tapauksessa tekee on se, että hakusana toistuu liian harvoin. Tällöin hakukonebotti päättelee, ettei sivun tarkoitus ole kertoa nimenomaisen hakusanan aiheesta. Jos hakusana taas toistuu liian usein, Google voi tulkita sisällön spämmiksi ja nähdä sivuston epäluotettavana, mikä tietenkin johtaa hakukonenäkyvyyden heikentymiseen.

Yrittäjän 2 tuottama sisältö voi olla monelta osin paljon laadukkaampaa kuin yrittäjän 1, mutta yrittäjä 1 kepittää yrittäjän 2 hakutuloksissa helposti, koska yrittäjä 1 on tehnyt taustatyönsä hyvin ja perehtynyt siihen, minkä verran ja minkälaisia hakusanoja yrityksen potentiaaliset asiakkaat hakevat, kuinka kilpailtuja nämä hakusanat ovat ja minkälaisin perustein Google arvottaa kotisivuja hakukonetuloksissa. Ethän rakenna taloasikaan summanmutikassa vaan haluat tehdä suunnitelmat, pohjatyöt ja perustukset tarkasti.

Miten avainsana-analyysi sitten tehdään? Aloitetaan avainsanojen kartoituksella. Tätä varten on tarjolla paljon maksullisia sekä ilmaisia työkaluja. Eräs hyvä työkalu tätä varten on Googlen Keywordplanner (jota käyttääkseen on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava Google Ads:iin. Rekisteröinti on ilmaista.). Keywordplanner listaa tuloksiin hakemasti avainsanan lisäksi ehdotuksia muista samankaltaisista hakusanoista, joita käyttäjät ovat hakukoneesta hakeneet.

Tuloksista näet paljonko antamillasi hakusanoilla on kilpailua ja hakuja keskimäärin kuukausittain. Työkalu laittaa tuloksiin ehdolle myös muita kuin kirjoittamiasi avainsanoja. Kannattaa kiinnittää huomioita sellaisiin hakusanoihin, joilla on mahdollisimman vähän kilpailua ja mahdollisimman paljon kuukausittaisia hakuja. Kannattaa kokeilla myös kysymyksiä sekä monisanaisia eli pitkän hännän hakusanoja.

Moneenko hakusanalauseeseen tulisi sitten keskittyä per sivu? Hyvä nyrkkisääntö on, että muutamaan (esim. 1-5). Kuinka paljon hakusanoja ihmiset käyttävät hakusanalauseissaan hakiessaan tietoa Googlesta? Seuraava kuva havainnollistaa asiaa:

 

kotisivut

Kuvassa kuvattujen tilastojen perusteella voidaan päätellä, että eniten haetut hakusanalauseet koostuvat usein vain muutamasta (1-3) sanasta.

Muita erinomaisia ilmaisia työkaluja hakusanojen kartoitukseen ovat mm. Wordtracker ja Ubersuggest. Yksi hyvä työkalu sivujesi avainsanojen tutkimiseen on Tagcrowd, jonka avulla näet sivullasi käyttämät hakusanat tägipilvenä. Tulos saattaa yllättää. Kannattaa vertailla tägipilveä myös hyvin hakutuloksissa pärjäävien kilpailijoidesi tägipilviin. Näiden lisäksi kannattaa ottaa kokeiluun myös Answer the public, jonka avulla voit tarkastella minkälaisia kysymyksiä ihmiset ovat muodostaneet avainsanoistasi.

2. Tuota paljon optimoitua sisältöä

Kun avainsana-analyysi on tehty ja tiedät mitä hakusanoja haluat lisätä sisältöösi, on aika keskittyä sisällön optimointiin. Tekstisisältöön tulisi lisätä avainsanoja sopivassa suhteessa. Tätä suhdetta kutsutaan avainsanatiheydeksi. Hyvä tiheysprosentti kirjoitushetkellä on prosentti-pari, eli tuhannen sanan sisältöön voisi uppottaa jokaisen avainsanan vaikkapa n. 10-20 kertaa.  Jos sisältöä on paljon, kannattaa tätä suurempaa avainsanojen käyttöä harkita, sillä Google voi luokitella liian suuren avainsanamäärän spämmiksi. On myös ehdottoman tärkeää, että tuottamasi sisältö on uniikkia. Jos kopioit tuottamasi sisällön muualta Google rankaisee siitä negatiivisella hakukonenäkyvyydellä.

On erittäin tärkeää, että sivulla on paljon sisältöä, eli myös paljon sanoja. Aiemmin hakutuloksissa pärjäsivät hyvin myös vähäsanaiset, niin sanotut ohuen sisällön sivut, mutta nykyään (Googlen Panda -päivityksen 2011 jälkeen) sivulla tulee olla paljon sisältöä, jotta se pärjäisi hyvin hakutuloksissa. Paljonko sanoja tulisi sitten olla? No, ylärajaa sille ei ainakaan ole. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi olla vaikkapa tähdätä parin tuhannen sanan huiteille ja jos sisältöä tuleekin enemmän niin ei haittaa.

Näkyvyyden lisäksi olisi tärkeää pyrkiä mahdollisimman hyvään klikkausprosenttiin (CTR), eli siihen kuinka monta prosenttia käyttäjistä joille kotisivusi on näkynyt hakukonetuloksissa klikkaa hakutuloksen linkkiä ja siirtyy sivustollesi. Google arvostaa hakukonetuloksissa korkeammalle sivut, joilla on hyvä klikkausprosentti, pitkä vierailuaika ja pieni välittömän poistumisen prosentti (Bounce Rate, BR). Google Search Console on erinomainen ilmainen työkalu sivustosi hakukonenäkyvyyden ja liikenteen seurantaan. Sen avulla voi tutkia myös mm. CTR:ää. Google Analytics taas on hyvä ilmainen työkalu, jonka avulla voi tutkia mm. käyttäjien käyttäytymistä sivustolla sekä välittömän poistumisen prosenttia.

Tekstissä avainsanoille kannattaa käyttää synonyymeja. Google ymmärtää hyvin englantia, mutta ainakin toistaiseksi vielä huonosti Suomea. Tämä tarkoittaa sitä, että synonyymejä käytettäessä englanninkieliseen sisältöön avainsanoja tarvitsee toistaa vähemmän kuin suomenkieliseen, koska Google ymmärtää avainsanojen synonyymit. Googlen tekoäly kuitenkin kehittyy ja monikielistyy kokoajan, joka kannattaa ottaa huomioon sisällöntuotossa.

Tekstin lisäksi tärkeää on optimoida title ja metakuvaus.  Tärkeimmät hakusanat, joilla halutaan näkyä Googlen hakutuloksissa tulisi sisällyttää titleen. Kannattaa asettaa tärkein hakusana titlen ensimmäiseksi sanaksi. Backlinkon tutkimuksen perusteella parhaaseen mahdolliseen klikkausprosenttiin päästään n. 15-40 merkin pituisella titlellä. Titlessä kannattaa välttää voimakkaita sanoja, kuten ”mahtava”, ”upea” ja ”täydellinen”, koska niiden käyttö alentaa yleensä klikkausprosenttia. Titleen kannattaa lisätä vaikkapa kysymys tai numero. Tunteisiin vetoavalla titlellä päästään usein parempaan klikkausprosenttiin kuin neutraalilla titlellä.

Tärkeimmän hakusanan olisi myös hyvä löytyä sivun osoitteesta. Kuvien optimointi on myös tärkeää. Tärkeimpiä hakusanoja olisi hyvä käyttää kuvien tiedostonimissä. Google arvostaa uniikit kuvat korkeammalle kuin kuvapankkikuvat. Kuvia tulisi olla sopivassa suhteessa sisällön määrään – mitä enemmän sisältöä sen enemmän kuvia.

Myös kuvien alt-teksteihin kannattaa upottaa tärkeimpiä avainsanoja. Alt-teksti pyrkii kuvaamaan kuvaa tekstillä, jotta hakukoneet ja näkörajoitteisten käyttäjien ruudunlukijat pystyisivät ymmärtämään mistä kuva kertoo. Kuvia voi myös lisätä sivukarttaan, jolloin hakukonebotin on helpompi löytää ja indeksoida ne.

Avainsanojen viljelyllä sisältöön, metakuvaukseen ja titleen haetaan kotisivuille näkyvyyttä hakukoneissa, mutta niiden viljely tulisi tehdä siten, että yrityksesi viesti potentiaalisille asiakkaillesi säilyy totuudenmukaisena, kuvaavana ja houkuttelevana. Samoja avainsanoja ei kannata käyttää sivuston joka sivun titleen, metakuvaukseen ja sisältöön sillä tämä voi johtaa niin kutsuttuun ”avainsanojen kannibalisaatio”-ilmiöön, joka johtaa sivustosi hakukonenäkyvyyden huonontumiseen.

Tärkeää on myös pyrkiä mahdollisimman suureen konversioprosenttiin, eli siihen kuinka monta prosenttia käyttäjistä jotka ovat tulleet kotisivuillesi konvertoituvat, eli tekevät jonkin haluamasi toimenpiteen, kuten esimerkiksi jättävät yhteydenottopyynnön lomakkeen avulla.

Sijoituksella hakukonetuloksissa on myös selkeä vaikutus klikkausprosenttiin: Kärkipään tuloksia klikataan suurella todennäköisyydellä, kun taas heikommalla sijoituksella olevia sivustoja klikataan huomattavasti harvemmin. Seuraava kuva havainnollistaa asiaa:

Seo optimointi

 

3. Vahvista kotisivujesi linkityksiä

Ennenkuin Google kehitti kuuluisan PageRank-algoritminsa, takaisinlinkityksillä ei ollut vaikutusta hakukonetuloksiin vaan tulokset laitettiin paremmusjärjestykseen käytännössä sivujen sisällön perusteella. Nykyään takaisinlinkitykset (inbound links, backlinks) ovat yksi tärkeimmistä hakukonenäkyyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Takaisinlinkityksistä on oleellista linkkien laatu, eli linkittävien sivustojen autoritäärisyys (authority), domain-luokitus (DR) ja luotettavuus Googlen tekoälylogiikan silmissä. Päästäksesi hakutulosten kärkeen sivustosi tarvitsee hyvän linkkiprofiilin, eli paljon laadukkaita takaisinlinkityksiä. Google näkee sivuston arvokkaana ja relevanttina, mikäli se on kiinnostanut muitakin niin paljon, että he ovat lisänneet sivustosi linkin kotisivuillensa.

Takaisinlinkitys tarkoittaa sitä, kun saat lisättyä kotisivuillesi osoittavan linkin jollekin ulkopuoliselle sivustolle. Useimmiten takaisinlinkityksiä on moninkertainen määrä viittaaviin domaineihin nähden, koska yhdellä domainilla voidaan asettaa useita linkkejä sivustollesi.

Laadukkaita takaisinlinkityksiä ei ole helppoa saada ja Google pudottaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä, mikäli se tulkitsee, että takaisinlinkityksesi eivät ole peräisin laadukkailta sivustoilta vaan ovat pääasiassa esimerkiksi mainosspämmiä. Google voi antaa Search Consoleen kirjallisen huomautuksen spämmilinkeistä tai ”palkita” sivustosi algoritmisella rangaistuksella.

Linkkihyötyä eli niin sanottua ”linkjuicea” saadaan parhaiten ”dofollow”-linkeistä. Linkkihyötyä ei saada kovin hyvin ”nofollow”-linkeistä, jotka ovat siis ihan tavallisia linkkejä joiden rel-attribuutin arvoksi on asetettu ”nofollow”. Jos ”nofollow”-arvoa ei ole asetettu, linkkien rel-attribuutin arvo on oletuksena ”dofollow”. ”nofollow”-linkkien avulla on onnistuttu vähentämään mm. blogikirjoitusten kommenttiosioiden spämmäämistä.

Mikäli ”nofollow” on suhteessa liikaa ”dofollow”-linkkeihin nähden, Google ei välttämättä näe sivustosi linkkiprofiilia enää terveenä, joka voi johtaa sivustosi hakukonenäkyvyyden heikentymiseen. Voit halutessasi pyrkiä poistamaan epäterveet linkitykset sivustollesi ”disavow”-tekniikalla. Eräs erinomainen ilmainen työkalu takaisinlinkityksien tutkimiseen on Ahrefs. Kilpailijoiden takaisinlinkityksiä kannattaa myös tutkia.

Kärkipään hakutuloksilla on paljon viittaavia domaineja, mutta valtaosalla sivustoista sellaisia ei ole yhtään:

Google optimointi

hakukoneoptimoidut kotisivut

 

Takaisinlinkitysten lisäksi Google arvostaa myös sisäisiä linkityksiä. Sisäisen linkin avulla voit siirtyä joltakin sivustosi sivulta jollekin sivustosi toiselle sivulle. Sisäisten linkkien avulla on mahdollista parantaa Googlen arvostamaa käyttökokemusta. Sisäisillä linkityksillä voidaan määritellä sivuston hierarkia ja pyrkiä ohjaamaan käyttäjä navigoimaan sivustolla johonkin tiettyyn suuntaan.

Sisäisiä linkkejä kannattaa sijoitella muuallekin kuin sivuston alaosaan ja navigointivalikkoon, sivujen sisältöön. Sisäisten linkkien nimeämisessä kannattaa käyttää avainsanoja, mikäli suinkin mahdollista.  Sisäisistä linkeistä saadaan suurin hyöty tuottamalla mahdollisimman paljon sivuja ja sisältöä ja linkittämällä sivut yhteen. Blogin kirjoittaminen antaa siihen erinomaisen mahdollisuuden.

4. Paranna sivuston suorituskykyä

Kotisivujen suorituskyky on muodostunut erittäin tärkeäksi hakukonenäkyvyyden kilpailutekijäksi. Google suosii nopeasti latautuvia sivustoja yksinkertaisesti siksi, koska ne tarjoavat paremman käyttäjäkokemuksen. Hitaasti latautuvilla sivuilla on huomattavasti isompi välittömän poistumisen prosentti (Bounce Rate, BR) kuin nopeasti latautuvilla sivuilla. Nykypäivänä useimmat käyttäjät eivät jaksa odotella kovinkaan kauaa sivun latatumista, vaan siirtyvät hitailta sivustoilta muualle asioimaan.

Kotisivujen suorituskykyä voi optimoida kymmenin eri keinoin, mutta tärkein asia joka tulisi sisäistää on, että sivuston kuvat tulisi optimoida ja pitää audiovisuaalisen sisällön ja sivustolle ladattavien ulkopuolisten kirjastojen ja lisäosien määrä niin pienenä kuin mahdollista. Audiovisuaalista sisältöä ja ulkopuolisia kirjastoja sekä lisäosia tarvitaan aina, mutta kannattaa muistaa, että aina kun niitä lisätään sivustolle se on enemmän tai vähemmän pois suorituskyvystä.

Optimoimattomat kuvat ovat lienee suurin ja yleisin kotisivujen suorituskykyä heikentävä ongelma. Jos lisäät yhdenkin suuren, optimoimattoman kuvan sivullesi, kärsii ko. sivun suorituskyky jo siitä dramaattisesti. Kolmansien osapuolien skriptit saattavat myös hidastaa sivustoa merkittävästi, joten niiden määrä kannattaisi pyrkiä pitämään minimissään.

Kuvan optimoinnissa kuva kannattaa skaalata sopivaan leveyteen samalla säilyttäen kuvan kuvasuhteen (Aspect Ratio). Nykypäivän kameralla kuvattu kuva on skaalaamattomana aivan liian suuri jaettavaksi kotisivuille. Kuva kannattaa tallentaa n. 90% laadulla chroma puolitettuna, jolloin kuva pystytään tallentamaan huomattavasti pienemmässä koossa.

Kuvat kannattaa jakaa ennemmin JPG kuin PNG-muodossa, mikäli kuvassa ei käytetä alpha-kanavaa (läpinäkyvyyttä), sillä JPG käyttää vähemmän muistia kuin PNG. Vielä vähemmän tilaa vie uusi WEBP-formaatti, jota onkin suositeltavaa käyttää mikäli mahdollista. Vektorikuvat ovat myös erinomainen valinta sillä ne vievät hyvin vähän tilaa, mutta niitä käytettäessä tulee varmistaa niiden tietoturvallinen käyttö, esim. WordPress SafeSVG-lisäosan avulla.

Suorituskykyä voi parantaa myös mm. välimuistittamalla tiedostoja. Välimuistituksen ideana on tallentaa sivuista versiot palvelimelle, jotka näytetään sivuille palaaville käyttäjille, jolloin sivuille ladattua dataa ei tarvitse hakea näytettäväksi tietokannasta asti.

Tärkeää on myös kompressoida/pakata sivut gzip:illä tai deflatella ja minifioida skripti- ja tyylitiedostot sekä ladata ne mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa dokumentin latausta. Tällöin skriptien lataus ei blokkaa ensimmäisen vedoksen näyttämistä sivuista. Yleensä skriptit voidaan ladata ennen sulkevaa body-tagia, mutta tyylitiedostot joudutaan usein lataaman jo sivuston head-osiossa.

Sivuston kuvien lataamisessa suositeltavaa on käyttää lazy load tekniikkaa. Käyttämällä lazy load -tekniikkaa selain lataa kuvat kokonaan näkyviin vasta siinä vaiheessa, kun niiden on tarkoitus tulla näkyviin käyttäjälle. Tällä tavoin kuvien latausta lykkäämällä muu sivun sisältö voidaan ladata nopeammin näkyviin. Eräs hyvä ilmainen WordPress lisäosa suorituskyvyn parantamiseen ja kuvien lazy load lataukseen on Autoptimize.

Responsiivisesti ladattavien kuvien käyttäminen on eräs hyvä keino sivuston suorituskyvyn parantamiseen mobiilissa. Responsiivisesti ladattavia kuvia ei tule sekoittaa responsiivisesti skaalautuviin kuviin. Responsiivisesti ladattavalle kuvalle on luotu tiedostokooltaan suurempia ja pienempiä versioita samasta kuvasta, joista valitaan näytön koon perusteella sopiva sivun latausvaiheessa. Mobiililaitetta varten on ihan turha ladata kuvia yhtä suurina kuin esim. tietokoneen näyttöä varten.

Googlen tutkimusten perusteella 53% vierailijoista jättää sivuston, mikäli sen latauksessa menee yli 3 sekuntia ja yhden sekunnin viive sivun latauksessa vähentää n. 7% konversioiden määrää.

Hyviä ilmaisia työkaluja suorituskyvyn testaamiseen ovat mm. Google Page Insights ja Webpagetest.

Googlen parhaiden käytäntöjen suositus on, että sivun latausajan tulisi olla alle 3 sekuntia. Httparchiven tutkimusten perusteella keskimääräinen sivun latausaika on tätä huomattavasti suurempi:

tekninen hakukoneoptimointi

Keskimääräinen web-sivun koko on n. 2MB, kun taas suositus olisi että web-sivun koko tulisi olla alle 0.5MB. Ladattavan web-sivun koko ja tehtävien resurssipyyntöjen määrä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, jotta voitaisiin saavuttaa hyvä suorituskyky.

Olisi myös hyvä pitää silmällä, onko ensimmäisen tavun latauksen aika (Time-To-First-Byte, TTFB) Googlen parhaiden käytäntöjen suosituksen mukainen. TTFB-ajalla tarkoitetetaan siis aikaa joka kuluu käyttäjän selaimen pyytäessä lataamaan sivua siihen kun käyttäjän selain vastaanottaa ensimmäisen tavun informaatiota. Googlen parhaiden käytäntöjen suosituksen mukaan sivun ensimmäisen tavun latauksen tulisi tapahtua alle 1.3 sekunnissa.

TTFB-aikaa voidaan usein lyhentää palvelinpuolen optimoinnilla, kuten välimuistituksella ja tietokantataulujen indeksoinnilla. Usein palveluntarjoajan valinnalla on kuitenkin se suurin merkitys sivustosi TTFB-aikaan.

5. Panosta laatuun

Google arvostaa sivustoja, jotka tarjoavat käyttäjilleen laadukkaan ja monipuolisen käyttökokemuksen (User Experience, UX).

Esim. Painikkeiden ja tekstien koot tulisi olla standardikokojen sisällä, jotta Google ei näe niissä käytettävyysongelmaa. Sivuston tulisi olla suunniteltu responsiivisesti ja skaalautua mobiililaitteille siten, että sivuston elementit ovat käyttäjäystävällisessä koossa ja muodossa. Responsiiviset sivustot saavat selkeän edun hakukonenäkyvyydessä verrattuna ei-responsiivisiin sivustoihin verrattuna. Voit testata ovatko kotisivusi mobiiliystävälliset Googlen mobiililaitesoveltuvuustestillä.

Sivuston tulisi olla tietenkin kaikin puolin mahdollisimman tietoturvallinen, mutta hakukonenäkyvyyden kannalta sivustolla tulisi vähintään olla käytössä SSL-salaus ja HTTPS-sertifikaatti.

Sivuston toteutuksessa ja teknisessä hakukoneoptimoinnissa olisi hyvä pyrkiä noudattamaan W3C teknisiä suosituksia. Saavutettavuus olisi myös hyvä ottaa huomioon käyttämällä mm. aria-attribuutteja. Hakukonenäkyvyyteen näiden suositusten noudattamisella ei ole suurta merkitystä, mutta Google on useaan kertaan maininnut palkitsevansa hyvän käyttökokemuksen sivustoja paremmalla hakukonenäkyvyydellä, joten haittaakaan niistä ei ole.

Saavutettava palvelu on käytettävissä riippumatta henkilön toimintarajoitteista tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi näkö- tai kuulokyvystä tai muista vammoista. Saavutettavuudessa noudatetaan yleensä joko vanhempaa (WCAG 2.0) tai uudempaa (WCAG 2.1) WCAG:ta (Web Content Accessibility Guidelines).

Mm. valtion viranomaisille ja liikelaitoksille, julkisoikeudellisille tahoille, yliopistoille, ammattikorkeakoiluille ja lakisääteisiä tehtäviä hoitaville yhtiöille saavutettavuudesta on säädetty myös EU:n direktiivi.

6. Käytä jäsenneltyjä tietoja

Jäsenneltyjen tietojen (structured data) avulla on mahdollista antaa hakukoneille tietoaa kotisivuista ja niiden sisällöstä. Aikanaan metatägejä käytettiin tähän tarkoitukseen. Google on kuitenkin poistanut jo aikaa sitten niiden antaman SEO hyödyn, koska niitä väärinkäytettiin mm. spämmäämällä.

Google ei käytä jäsenneltyjä tietojakaan suoranaisesti hakukriteerinä, mutta niillä on silti selkeitä ja tärkeitä SEO hyötyjä. Määrittelemällä niin sanottuja rikastettuja tietoja (Rich Snippets) voit erottautua eduksesi hakutuloksissa ja parantaa siten kotisivujesi klikkausprosenttia.

Yksi esimerkki rikastetusta tiedosta on joissakin hakutuloksissa näkyvät arviointi-tähdet. Ne kiinnittävät ihmissilmän huomion helposti ja lisäävät klikkausprosenttia, varsinkin jos saamasi arvioinnit ovat hyviä.

Mm. Google, Bing, Microsoft ja Yahoo ovat perustaneet Schema.org projektin, jonka missiona on luoda, ylläpitää ja markkinoida jäsenneltyjen tietojen skeemoja mm. internetissä, kotisivuilla ja sähköpostiviesteissä. Schemassa on määritelty jäsenneltyjen tietojen syntaksit, joita ovat mm. RDFa, Mikrodata ja JSON-LD (joka on Googlen suosittelema). Nämä syntaksit ovat erilaisia merkkaustapoja kirjoittaa sama asia, eli  jäsenneltyjen tietojen koodi.

Schemaan määritellyn formaatin mukaisesti luodun jäsenneltyjen tietojen skeeman olisi tarkoitus hyödyttää hakijaa tarjoamalla hänelle rikastettua tietoa sivustosta. Erilaisia skeemoja löytyy monenlaisiin tarkoituksiin, kuten esim. ihmisille, tuotteille, tapahtumille, yrityksille, arvosteluille, usein kysytyille kysymyksille ja kyselyille löytyy omansa. Myös koronavirustiedotteen luominen on mahdollista.

Mikäli päädyt kokeilemaan skeemoja, voit testata niiden toiminnallisuutta Googlen jäsenneltyjen tietojen testityökalun avulla. Testityökalu opastaa kuinka voit korjata mahdolliset virheet skeeman toiminnallisuudessa.

Rikastettujen tietojen lisäksi on olemassa myös erikoistettuja tietoja (Featured Snippets). Mitä eroa näillä käsitteillä sitten on? Rikastetut tiedot parantavat orgaanisia hakutuloksia, kun taas erikoistetut tiedot vastaavat käyttäjän kysymykseen ja näkyvät ensimmäisenä ”sijalla 0” Googlen hakutuloksissa:

seo analyysi

Search Engine Land:in tutkimusten mukaan erikoistetetut tiedot kahmivat n. 8% osuuden kaikista hakutulosten klikkauksista. Erikoistetut tiedot näkyvät useimmiten kun tehdään hakuja pitkän hännän hakusanoilla. Erikoistettujen tietojen paikalle hakutulosten kärkeen pääsee vain yksi tulos per hakusana ja todella harva – yli 99% erikoistettujen tietojen paikalle päässeistä sivustoista on TOP10 hakutuloksia muutenkin.

7. Auditoi sivustoasi ja korjaa virheet

Kotisivuja olisi hyvä auditoida useammalla ei työkalulla.  Netti on pullollaan ilmaisia auditointityökaluja, jotka arvioivat mm. sivustosi toiminnallisuutta, suorituskykyä, turvallisuutta ja hakukoneoptimointia. Nämä työkalut antavat hyviä vinkkejä, miten voit kehittää sivustoasi ja parantaa niiden hakukoneoptimointia. Vähintäänkin kannattaisi korjata työkalujen löytämät kriittiset virheet  ja tietenkin tulisi myös pyrkiä mahdollisimman hyviin tuloksiin.

Seuraavassa on listattuna muutamia hyviä, ilmaisia online-auditointityökaluja:

Näiden lisäksi eräs hyvä ilmainen työpöytäsovellus sivustojen auditointiin on Screaming Frog.

Em. työkaluilla voit auditoida myös kilpailijoidesi kotisivuja ja verrata heidän sivustojensa tuloksia omiisi. Etenkin kilpailijoiden takaisinlinkityksien seuraaminen on tärkeää saadaksesi uusia ideoita sivustosi linkkiprofiilin vahvistamiseksi.

8. Optimoi paikallisesti

Yritysten toiminta on useimmiten keskittynyt yhdelle tai useammalle alueelle. Tällöin hakusanoissa kannattaisi käyttää esim. yrityksen toimipaikkaa tai toimipaikkoja. Saadaksesi parempaa paikallista näkyvyyttä, voit lisätä toimipaikan myös titleen, pääotsikkoon, sivun osoitteeseen, metakuvauksiin ja sivun sisältöön.

Mikäli yrityksellä on useita toimipaikkoja, jokaiselle toimipaikalle voitaisiin luoda esimerkiksi oma laskeutumissivu, jonne liikennettä ohjattaisiin.

Yksi tärkeimmistä paikallisen optimoinnin työkaluista on Google My Business (GMB), jonne kannattaa luoda yrityksestäsi profiili mahdollisimman pian, ellet ole sitä vielä tehnyt. Ennen käyttöönottoa, profiili on varmennettava varmistuskoodilla, jonka Google lähettää yrityksesi posti-osoitteeseen.

Luotuasi ja varmennettuasi yritysprofiilisi, yrityksestäsi näkyy lisätietoa Googlen hakutulosten oikealla puolella desktopissa ja yläpuolella mobiilissa, kun yrityksestäsi haetaan Googlesta tietoa yrityksesi nimellä. Näihin lisätietoihin voi liittää mm. kuvia, tarjouksia, aukioloaikoja, arvosteluja, ajankohtaisia asioita ja yhteystietoja.

Yritysprofiilin luonti lisää hakukonenäkyvyyttä ja auttaa käyttäjiä löytämään helpommin tietoa yrityksestäsi. Luotuasi yritysprofiilin voit esimerkiksi helposti jakaa asiakkaillesi linkin yritysprofiili arvosteluun. Hyvät arvostelut lisäävät yrityksesi luotettavuutta ja houkuttelevat uutta liikennettä kotisivuillesi.

9. Seuraa vallitsevia trendejä

Internet, mukaanlukien Google ja sen hakukonealgoritmi muuttuvat jatkuvasti kuten maailma ja ihmiset niiden ympärillä. Trendien seuraaminen ja nopea reagoiminen niiden tuomiin muutoksiin on tärkeää myös hakukoneoptimoinnin kannalta.

Koska ihmisten käyttämien hakusanojen suosio vaihtelee jatkuvasti, on hyvä olla tietoinen hakusanojen ajankohtaisuudesta, hakuhistoriasta, suhdanteista ja tulevaisuuden ennusteista eli lyhyemmin sanottuna hakutrendeistä. Eräs hyvä ilmainen työkalu avainsanojen hakutrendien tutkimiseen on Google Trends, jonka avulla voidaan myös esim. tutkia minnepäin tällä hetkellä kannattaisi tehdä paikallista optimointia:

Paikallinen hakukoneoptimointi

Tämän lisäksi on tärkeää pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä asioita ihmiset hakevat, miksi ja millä keinoin. Esim. Googlen äänihaku kasvattaa jatkuvasti suosiotaan perinteisen tekstihaun rinnalla, joten kotisivujen optimointi äänihakua varten voisi olla myös paikallaan. Googlen NLP (Natural Language Processing) tekniikka kehittyy jatkuvasti, äänihakujen suosio on selkeästi kasvamaanpäin ja etenkin nuoriso käyttää niitä paljon jo nyt. Äänihaussa käytetään paljon pitkän hännän hakusanoja, joka kannattaa ottaa huomioon avainsana-analyysiä ja sisällön optimointia tehtäessä.

Esim. Podcastit kasvattavat myös jatkuvasti suosiotaan. Podcastit näkyvät nykyään myös Googlen hakutuloksissa. Näin ei ollut vielä muutama vuosi sitten. Podcastien hakukoneoptimoinnissa pätee moni sama perusasia kuin muussakin seo optimoinnissa, podcastien nimien, otsikkojen, aiheiden, sisältöjen ja osoitteiden tulisi sisältää tärkeimpiä avainsanoja. Podcast lähetys kannattaisi jakaa sopivasti jaksoihin sekä podcastin sisältämästä puheesta kannattaisi jakaa käyttäjille myös tekstipohjainen sisältö. Podcasteille saadaan myös lisänäkyvyyttä lisäämällä ne Googlen Podcasteihin.

10. Pyri ymmärtämään hakukonelogiikkaa

Jotta pärjäisit mahdollisimman hyvin kovassa hakukonekilpailussa, on erittäin tärkeää pyrkiä ymmärtämään miten Googlen hakukonelogiikka toimii.

Google on melko armoton uusille sivustoille hakukonenäkyvyyden suhteen, mutta sille on syynsä. Google ei luota helposti alle muutaman kuukauden vanhoihin sivustoihin. Ilmiötä kutsutaan Sandbox-ilmiöksi. Hakutulosten kärkeen ei haluta spämmisivustoja vaan autoritäärisiä, käyttäjien suosimia, hieman iäkkäämpiä ja mahdollisimman nuhteettomia sivustoja, joihin Google on kerinnyt oppia luottamaan. Tämän luottamuksen muodostaminen vie hieman aikaa.

Vanhat sivustot dominoivat hakutulosten kärjessä. Tämän voi päätellä mm. Ahrefs:in tekemästä tutkimuksesta ja seuraavasta kuvasta:

google hakukoneoptimointi
Lisäksi uusilla kotisivuilla on harvemmin Googlen erityisesti suosimia asioita, kuten suurta määrää laadukasta ja hyvin linkitettyä sisältöä sekä suurta määrää takaisinlinkityksiä. Google arvostaa myös sitä jos kotisivuilla on paljon liikennettä, sivuston hyvää klikkausprosenttia, pitkää keskimääräistä sivustolla vietettyä aikaa sekä pientä välittömän poistumisen prosenttia. Myös siitä on etua, jos kotisivujasi on jaettu paljon some-kanavilla. Näitä asioita on harvemmin vielä uudella, alle muutaman kuukauden ikäisellä sivustolla.

Muutaman ensimmäisen kuukauden aikana sivuston avaamisesta hakukonenäkyvyyden saaminen Googlessa saattaa olla hyvinkin vaikeaa, mutta sen jälkeen tilanteen pitäisi alkaa helpottamaan, varsinkin jos hakukoneoptimointi on tehty hyvin. 2-5 kuukauden jälkeen kotisivujen julkaisusta näkyvyyttä voidaan alkaa jo saamaan jonkin verran. 6-10 kuukauden iässä sivustoon kohdistuvan Sandbox-ilmiön pitäisi alkaa olemaan jo historiaa.

Vaikka sivustosi olisi jo julkaistu, se alkaa ikääntymään Googlen silmissä vasta Googlen indeksoitua sen. Voit tarkistaa onko Google indeksoinut kotisivusi kirjoittamalla selaimen incognito-moodissa Google-hakuun ”site:domainnimesi.fi”. Nopettaaksesi prosessia, voit rekisteröityä Google Search Consoleen ja lisätä sinne sivustosi XML-sivukartan ja pyytää palvelun kautta Googlea indeksoimaan sivustosi. XML-sivukartta helpottaa Googlea sivustosi rakenteen ymmärtämisessä ja indeksoinnissa.

Varmista myös robots.txt tiedostosta että Googlen sallitaan indeksointi. Tämä edellä mainittu robots.txt on ensimmäinen tiedosto, jonka hakukonebotti lukee sivustolle saapuessaan. Tähän tiedostoon voidaan esim. määritellä sivut ja kansiot, jotka hakukonebotti saa käydä läpi eli ”crawlata”. Turhien kansioiden läpikäynti kannattaa estää, sillä Googlen hakukonebotilla on tietty kiintiö eli ”crawl budget”, minkä verran sivuja se viitsii käydä läpi. Jos tärkeimmät kotisivujesi sivut eivät mahdu tähän kiintiöön, se ei tietenkään ole hyväksi sivustosi hakukonenäkyvyyden kannalta.

Lopuksi

Tilatessasi kotisivut tai verkkokaupan meiltä, saat aina kaupan päälle vähintäänkin kevyen hakukoneoptimoinnin. Jos olet kiinnostunut keskustelemaan kotisivujesi hakukonenäkyvyydestä tai tilaamaan kotisivut tai verkkokaupan kauttamme, aloita vaikkapa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteys@revonsoft.com.

REVONSOFT BLOGI

Blogimme tarkoituksena on jakaa lukijoille tietoa ajankohtaisista asioista sekä antaa ohjeistusta mm. teknisistä asioista sekä tarjoamistamme palveluista.

KATEGORIAT